Laipni lūgts!  
 
  Nāve 09/19/2020 1:56am (UTC)
   
 

Nāve


Kad tu atkāpies, tad nāve atrodas aiz tevīm un tava
satikšanās ar viņu - neizbēgama.
-- Ali-Talibs

Nemirst tikai tas, kurš nedzimst.
-- Armēņu sakāmv.

Runā, ka mirt glābjot dzīvību citam, esot labi.
-- Bokačo

Ir neiespējami dzīvot mierīgi un būt laimīgam, kamēr uz
zemes vēl mīt kaut viens nelaimīgais. Dzīves mērķis -
visas cilvēces labklājība un laime.
-- Boljai

Nevis nāves, bet tukšas dzīves jābaidās.
-- Brehts

Daudz mazāk gara spēka ir nepieciešams, lai nicinātu nāvi,
nekā tam, lai to sagaidītu.
-- Buasts

Kas gan man jābaidās, ja pēc nāves es vai nu nebūšu
nelaimīgs, vai būšu laimīgs?
-- Cicerons

Līdzīgi tam, kā labi nodzīvota diena nes naktsmieru, tā
arī labi nodzīvota dzīve nes mierīgu nāvi.
-- Da Vinči

Daži cilvēki nezinot, ka cilvēks pēc dabas ir mirstīgs,
slikti nodzīvotas dzīves apziņas mocīti, bailēs un nemierā
esot, izdomā melīgas pasaciņas par to, kas būs pēc nāves.
-- Demokrīts

Ja bīsies nāvi, neko labu nepaveiksi; ja vienalga nomirsi
kaut kāda akmentiņa urīnpūslī dēļ, no podagras lēkmes vai
kāda cita stulba iemesla dēļ, tad jau labāk ir mirt kādas
lielas lietas labad.
-- Didro

Ir labi no šīs dzīves aiziet kā no dzīrēm: nejūtot slāpes,
bet arī nepiedzērušam.
-- Diogens, Sinope

No šīs dzīves ir labi aiziet kā no dzīrēm: neizjūtot
slāpes, bet arī nepiedzēries līdz nemaņai.
-- Diogens, Sinopes

Ir laiks dzīvot un laiks mirt... . Laba nāve ir (daudz)
labāka un vēlamāka par nelāgu dzīvi. Gudrs cilvēks dzīvo
tikai tik ilgi, kamēr viņa dzīve ir vairāk vērta, nekā
nāve. Ilgs mūžs ne vienmēr ir labs mūžs.
-- Eliots Dž.

Cilvēku uztrauc nevis pašas lietas, bet uzskats, kāds
valda par šīm lietām. Tā, piemērām, nāve nav nekas
briesmīgs, jo tad jau arī Sokrātam tā būtu šķitusi
briesmīga. Briesmīgs ir tikai uzskats, ka nāve ir
briesmīga.
-- Epiktets

Pierodi domāt, ka nāve mums nav nekas, jo viss gan labais,
gan sliktais ir dots sajūtās, bet nāve ir sajūtu zudums.
-- Epikūrs

Pašam ļaunākajam no ļaunumiem - nāvei - ar mums nav nekāda
sakara; kamēr mēs esam - nāves vēl nav, bet kad atnāk
nāve, tad mēs jau vairāk neesam.
-- Epikūrs

Divas lietas ātri piebeidz cilvēku: muļķība un izlaidība.
Vieni zaudējuši dzīvību, jo nav mācējuši to saglabāt, otri
- tāpēc, ka nav gribējuši to darīt.
-- Grasians

Nāve - neiespējamība, kura pēkšņi kļūst par īstenību.
-- Gēte

Vai baidies no nāves, vai nebaidies - tā atnāks tik un tā.
-- Gēte

Tik vienreiz ir jāmēro nāves ceļš.
-- Horācijs

Nāve panāk arī to, kas no viņas bēg.
-- Horācijs

Pie visām durvīm nāve klauvē vienādi.
-- Horācijs

Vismazāk nāves baidās tie cilvēki, kuru dzīvei ir
vislielākā vērtība.
-- Kants

Rītam cerība, dienai darbs, vakaram miers, naktij miegs,
nāvei - viss.
-- Kaudzīte R.

Ja mēs tik maz zinām par dzīvi, tad ko mēs varam zināt par
nāvi?
-- Konfūcijs

Kas nāvi nicina, tas kļuvis iedomīgs.
-- Kornēls

Apziņu, ka nāve ir neizbēgama, nedaudz mīkstina apstāklis,
ka mēs nezinām, kad tieši tā mūs sagaida. Šajā neskaidrībā
ir daļa no tā, ko saucam par bezgalību un tā, ko saucam
par mūžību.
-- Labrijērs

No žēlsirdības viedokļa nāve ir laba ar to, ka pieliek
punktu vecumam. Nāve, kas apsteidz sabrukumu, ir
savlaicīgāka par nāvi, kas pabeidz to.
-- Labrijērs

Ja mums būtu izvēle: mirt vai dzīvot mūžīgi, tad neviens
nezinātu, ko izvēlēties. Daba atpestī mūs no
nepieciešamības izvēlēties darot nāvi par neizbēgamu.
-- Labrijērs

To, kas cilvēkiem ir zināms par nāvi, nedaudz atvieglo
tas, ko viņi par to nezina: neziņa, kad tā atnāks mazliet
līdzinās mūžībai.
-- Labrijērs

Tas, ko pēc nāves neaizmirst, joprojām dzīvs.
-- Laodzi

Sīkstulis un cūka der tikai pēc nāves.
-- Latviešu skv.

Krietns zirgs nobeidzas ilksīs.
-- Latviešu skv.

Godīgam zvejniekam gultā mirt kauns.
-- Latviešu skv.

Gada laikā mirušo sarakstu vajadzētu papildināt ar
rubrikām: nokļuvuši debesīs - 33; devušies pie velna -
777; neskaidrības 883 gadījumos.
-- Lihtenbergs

Nenicini nāvi, bet pieņem to kā kādu labumu - jo arī nāve
ir kaut kas tāds, ko vēlas daba. Jo tāpat kā būt jaunam,
vecam, izaugt, uzplaukt, tāpat kā parādīties zobiem vai
bārdai un sirmumam, kā apaugļot un nest augli, dzemdēt un
pārējās dabas parādības, kas nobriest vienā vai otrā
dzīves laikā,- tāpat arī sabrukt! Tāpat kā tu tagad gaidi,
lai bērni iznāk no tavas sievas miesām, tā vajag sagaidīt
savu stundu, kad tava dvēsele izkritīs no sava apvalka.
-- Marks Aurēlijs

Nāves gaismā mēs kļūstam iejūtīgāki, iecietīgāki,
priecīgāki: jau pēc neilga laika mūs apraks, neraugoties
uz visām mūsu pamatotajām un nepamatotajām pretenzijām,
apraks - ar visu mūsu iedomību un visām mūsu likstām.
-- Mauriņa

Katra ātra nāve - laba nāve.
-- Montēņs

Kaps - pirmais pakāpiens pretim mūžībai.
-- Muhameds

Nāve ir mazāk mokoša par tās gaidīšanu.
-- Ovīdijs

Es vēlos, lai nāve mani pārsteigtu strādājot.
-- Ovīdijs

Iztēlojieties, ka jūsu priekšā atrodas daudz važās iekaltu
cilvēku un viņiem visiem piespriests nāves sods, un katru
dienu kādu no viņiem citiem redzot nogalina, viņi saprot,
ka tas sagaida katru, un raugās viens otrā pilni skumju un
bezcerības. Lūk, cilvēces eksistences aina.
-- Paskāls

Pēc nāves tālu nav jāiet.
-- Petronijs

Nevienam nav zināms, kas ir nāve un vai tā nav pats
lielākais labums cilvēkam. Tomēr visi tās bīstas it kā
apzinoties, ka tā ir vislielākais ļaunums.
-- Platons

Nevienam nepaglābties no mīlestības un nāves.
-- Publijs Sīrs

Nāves bailes ir ļaunākas par pašu nāvi.
-- Publijs Sīrs

Mirsti, kamēr tevi glāsta dzīve.
-- Publijs Sīrs

Nāve ne uz vienu jautājumu neatbild, nevienu mīklu
neatrisina, nevienu darbu neizved galā, nevienas ilgas
neapmierina un neizraisa, nevienu cerību nepiepilda - nāve
ir tikai nogurušam maza atpūta.
-- Rainis

Ja es kādreiz miršu sievietes dēļ, tad tikai no smiekliem.
-- Renārs

Nāve ir žēlsirdīga: tā mūs atpestī no domām par nāvi.
-- Renārs

Ja nāve būtu bijusi labums - dievi nebūtu nemirstīgi.
-- Sapfo

No visa tā, ko dāvājusi pasaule, paliek tikai labais
vārds, un nelaimīgs ir tas, kas pēc sevis neatstās pat to.
-- Saādi

Mirušiem turpina piederēt tikai tas, ko viņi ir atdevuši.
-- Sendbergs

Tā ir mūsu kļūda, ka nāvi redzam nākotnē: liela tās daļa
jau ir aiz mums. Mūža gadi, kas mums aiz muguras, pieder
nāvei.
-- Seneka

Nekāds ļaunums nav liels, ja tas ir pēdējais.
-- Seneka

Daudzi jo daudzi nožēlojami svaidās starp nāves bailēm un
dzīves mokām: dzīvot viņi negrib, mirt neprot.
-- Seneka

Pēc nāves nav nekā.
-- Seneka

Gudrā nāve ir nāve bez nāves bailēm.
-- Seneka

Nāve nav ļaunums. Tu jautāsi,- kas viņa ir? - Vienīgais,
kas padara visu cilvēku dzimumu vienlīdzīgu.
-- Seneka

Visus sagaida nāve: tā ir likums, nevis sods.
-- Seneka

Lai nebītos nāves, vienmēr domā par to.
-- Seneka

Nobriedušu augli sagaida krišana, šajā pasaulē nākušo -
nāve.
-- Senindiešu izt.

Mēs skrienam pretim nāvei, jo mums pietrūkst drosmes to
sagaidīt.
-- Sent-Eiremons

[Sokrāta pēdējie vārdi:] Mēs esam parādā Asklēpijam gaili.
Tad aiznesiet viņam to, neaizmirstiet. [Ārstniecības
dievam Asklēpijam gaili ziedoja tie, kas izveseļojās.
Iespējams, ka Sokrāts uzskatīja, ka viņa nāve dvēselei ir
atveseļošanās un atbrīvošanās no zemes nedienām.]
-- Sokrāts

Mirstīgs ir tikai tas, kam nav mantinieku.
-- Tadžiku sakāmv.

Kad zvēram pienāk nāves stunda, viņš taisni ķērājam virsū
skrien.
-- Tadžiku sakāmv.

Gaidīšana sliktāka par pašu nāvi.
-- Tadžiku sakāmv.

Slikti, ja cilvēkam nav nekā tāda, kā dēļ viņš būtu gatavs
mirt.
-- Tolstojs


Kas nāves baidās - tas jau nedzīvo.
-- Zeime

Atceries apustuļa izteicienu: es mirstu ik dienas (1.Kor.
15,31). Ja aizvērsim acis pret savu īslaicību un nedomāsim
par nāvi, - staigāsim droši savos grēkos, un tie nelaidīs
mūs vaļā, aizsedzot acis pret patiesību. Ik rītu saki sev:
"Vienīgi Dievs zina, vai būšu šeit vakarā!" Un vakarā
apgulstoties: "Nezinu, vai uzmodīšos še rītā!" Šī nāves
piemiņa atņem mums bailes no tās, atņem dedzību iekārei,
savtībai, dusmām, naidam pret nemīļiem cilvēkiem; dara
lieku jebkuru iegūstamu lietu, nemaz nerunājot par
netaisniem ieguvumiem.
-- sv. Antonijs

 
  Rīki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Uzmanību!
Atvainojiet, piedodiet, bet pagaidām nedarbojas garumzīmes lapas komentāriem.. pašlaik pie šīs problēmas tiek strādāts...
 
mans skype ir bi4oxxx, ja ir vēlēšanās- vari atrakstīt.. un šī poga blakus rādīs tew kad es esmu online My status

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free