Laipni lūgts!  
 
  Dzīve 09/19/2020 3:28am (UTC)
   
 

Dzīve


Par katru dzimšanu ir samaksāts ar nāvi, par katru laimi -
ar nelaimi.
-- Adorno

Dzīvē ir divi pamatlikumi: viens vispārējais un viens
speciālais. Pirmais no tiem skan šādi: agrāk vai vēlāk
katrs iegūs to, ko gribējis, ja labi pacentīsies. Tāds ir
vispārējais likums. Speciālais likums norāda, ka katrs
cilvēks lielākā vai mazākā mērā ir izņēmums no vispārējā
likuma.
-- Batlers S.

Dzīvot nozīmē to pašu, ko mīlēt: visi saprāta argumenti -
pret, un visi veselīgie instinkti - par.
-- Batlers S.

Kamdēļ gan ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar
neizdevušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna!
-- Blaumanis

Dzīvē - kā ceļā, pats īsākais ceļš parasti ir
visnetīrākais, arī garākais nav daudz tīrāks.
-- Bēkons F.

Dzīvot - nozīmē domāt.
-- Cicerons

Kāda lieliska spēle liktenim ir cilvēka dzīve! Un cik
dīvaini mainās mainoties apstākļiem tie slēptie dzinuļi,
kas nosaka mūsu tieksmes! Šodien mēs mīlam to, ko rīt
neieredzēsim, šodien mēs meklējam to, no kā rīt
vairīsimies. Rīt mums uzdzīs šausmas viena vienīga doma
par to, ko mēs vēlamies šodien.
-- Defo

Dzīvo un ļauj citiem dzīvot.
-- Deržavins

Vispār dzīve ir sekojošais: jaunība - rupja kļūda,
brieduma gadi - cīņa, vecums - nožēla.
-- Dizraeli

Nebīstieties dzīves. Noticiet, ka dzīve ir tā vērta, lai
to nodzīvotu, un jums taps pēc jūsu ticības atmērīts.
-- Džeimss

Dzīvot - nozīmē nepārtraukti virzīties uz priekšu.
-- Džonsons S.

Gulta - laimīgākā cilvēka dzīves daļa.
-- Džonsons S.

Vai dzīve ir tā vērta, lai dzīvotu? Tas ir embrija nevis
vīrieša cienīgs jautājums.
-- Džonsons S.

Tam, kas vēlas godīgi nodzīvot savu dzīvi, jaunībā ir
jāapzinās, ka arī viņš kādreiz būs vecs, bet vecumā
jāatceras, ka arī viņš kādreiz ir bijis jauns.
-- Džonsons S.

Gandrīz visi cilvēki, pat tie, kas šķiet pavisam
nelaimīgi, mīl dzīvi. Viņiem ir grūti panesama doma, ka šī
skaistā un brīnumainā pasaule uz neatgriešanos zudīs viņu
skatam. Izpratne par to, ka katrs mūsu nodzīvotais mirklis
ir skaists, pat tad, ja mēs tam neesam pievērsuši īpašu
uzmanību, bet tikai apjautuši kādu gandarījumu, spiež mūs
izvēlēties dzīvi pilnu ar ciešanām un nelaimēm, nekā to
zaudēt, ja mums ir šāda izvēle.
-- Edvards

Dzīve nav rūgta tam, kam cieša pārliecība, ka vispār
nedzīvot - nav nelaime.
-- Epikūrs

Cilvēku dzīve nav nekas cits kā komēdija, kurā cilvēki,
katrs savu masku uzvilkuši, katrs savu lomu nospēlē.
-- Erasms

Cilvēka dzīve - meli. Aiz katra smaida slēpjas žāvas, aiz
katras atzinības - lāsti, aiz katras baudas - riebums, bet
pēc katra skūpsta uz lūpām paliek saldme, neremdējamas
jaunu baudu alkas.
-- Flobērs

Dzīve top paciešama tikai tad, ja tu no tās novērsies.
-- Flobērs

Visi stiprie cilvēki mīl dzīvi.
-- Heine

Ierodoties pasaulē, tu raudāji, bet tev apkārt visi
priecājās; dzīvo tā, lai, aizejot no šīs pasaules, tu
smaidītu, bet tev apkārt visi raudātu.
-- Indiešu sakāmv.

Jo bezrūpīgāk dzīvo cilvēks, jo gardāk smejas nāve.
-- Kabīrs

Neizcel sevi un nepazemo citus. Nav zināms zem kura koka
tava miesa pārvērtīsies pīšļos.
-- Kabīrs

Mūsu dzīve dalās divās daļās: pirmajā mēs dzīvojam
nākotnē, otrajā - pagātnē.
-- Karamzins

Līdzīgi auglim kokā, tā arī dzīve vissaldākā ir pirms paša
vītuma iestāšanās.
-- Karamzins

Dzīve - īss, ļoti īss laika sprīdis starp divām
bezgalībām.
-- Kārlails

Dzīve ir traģēdija jūtīgiem cilvēkiem, bet komēdija -
domājošiem.
-- Labrijērs

Vairums cilvēku sev atvēlēto dzīves labāko daļu izmanto,
lai padarītu vēl bēdīgāku savas dzīves sliktāko daļu.
-- Labrijērs

Dzīve - tā ir spēle, kurā neviens cilvēks nav kļuvis par
uzvarētāju.
-- Londons

Māksla dzīvot vairāk līdzinās dūru cīņas mākslai, nevis
dejas mākslai, jo vajag stāvēt stingri un būt vienmēr
gatavam uz necerēto, nevis uz to, kas iepriekš zināms.
-- Marks Aurēlijs

Dzīves uzdevums nav būt tādam kā vairākums, bet gan dzīvot
atbilstoši savam iekšējam paša apzinātam likumam.
-- Marks Aurēlijs

Dzīvo tā, it kā tev tūlīt būtu jāatvadās no dzīves, it kā
tev atlikušais laiks būtu negaidīta dāvana.
-- Marks Aurēlijs

Dzīve - tas ir ceļš mājup.
-- Melvils

Dzīve - prieka avots, bet visur, kur no tā dzer pūlis, šis
avots saindēts.
-- Nīcše

Dzīve sastāv no šņukstiem, nopūtām un smaidiem, pie kam
šņukstu ir daudz vairāk.
-- O'Henri

Katra atsevišķa cilvēka dzīve - vieninieka kamera, kur
sienu vietā spoguļi.
-- O'Nīls

Dzīve - atmiņas par kādu viesos ātri pagājušu dienu.
-- Paskāls

Dzīve līdzinās teātrim: nereti slikti cilvēki ieņem tās
labākās vietas.
-- Pitagors

Dzīve līdzinās sacīkstēm: vieni ierodas savā starpā
sacensties, citi tirgoties, bet paši laimīgākie
noskatīties... .
-- Pitagors

Lielā māksla dzīvot laimīgi slēpjas spējā dzīvot tagadnē.
-- Pitagors

Divas lietas piešķir cilvēka dzīvei ko dievišķu: dzīve
sabiedrības labā un patiesums.
-- Pitagors

Dzīve pati par sevi ir īsa, bet, kad tā nav laimīga, tā
šķiet gara.
-- Publijs Sīrs

Slikti dzīvo tie, kas visu mūžu to vienu dara, kā tikai
gatavojas dzīvot.
-- Publijs Sīrs

Dzīve sasniedz savu augstāko pakāpi varoni un piepildās
savā idejā. Jo varonī viņa apzinās savas īpatnējās gribas
ar īpatnējiem mērķiem un līdzekļiem un top savā gribā
neatkarīga no jelkādiem ārējiem apstākļiem. Varoņa dzīve
ir dzīve kā tāda. Dzīves un viņas gribas un līdzekļu
ārējie veidi mainās, bet absolūtais saturs paliek. Šo
absolūto dzīvi grib attēlot absolūtā māksla - drāma.
Neapzinīgi viņa to darījusi jau senlaikos, bet varbūt arī
apzinīgi, un mēs tikai par maz pazīstam senos laikus. Bet
mūsu laiki liekas apzinīgi novēršamies no šī mērķa.
-- Rainis

Nezināt - vēl nau dzīvot, zināt - vēl nau darīt, darīt -
vēl nau gribēt. Bet zināt un darīt, ko grib, - tas ir
dzīvot.
-- Rainis

Dzīve. Saprotu to arvien mazāk un mazāk, bet mīlu - vairāk
un vairāk.
-- Renārs

Katrs steidzina savu dzīvi ilgojoties pēc nākotnes un
izjūtot nepatiku pret tagadni.
-- Seneka

Atceries: tikai šīspasaules dzīvei ir vērtība!
-- Senēģipt. izt.

Brīvs cilvēks vismazāk domā par nāvi, un viņa gudrība
smelta no pārdomām par dzīvi, nevis nāvi.
-- Spinoza

Tikai nedaudzi dzīvo šodien. Lielākā daļa gatavojas dzīvot
vēlāk.
-- Svifts

Treknas aitas mūžs ir īss.
-- Tadžiku sakāmv.

Dzīve gūst savu bagātību no pasaules, bet nozīmi no mīlas.
-- Tagore

Dzīvei jākļūst un tā var kļūt par nerimstošu prieku.
-- Tolstojs

Dzīvot vajag tā, lai nevajadzētu nāves baidīties un arī
tās vēlēties.
-- Tolstojs

Labi draugi, labas grāmatas un iemigusi sirdsapziņa - lūk,
ideāla dzīve.
-- Tvens

Patiesība, brīvība un morāle - lūk vienīgais, kā dēļ ir
jāmīl dzīve.
-- Voltērs

Tas, ka dzīve ir īsa, mums nespēj nedz likt vilties tās
priekos, nedz mierināt bēdās.
-- Vovenargs

Lai dzīve neliktos nepanesama, ir jāpieradina sevi pie
divām lietām: ievainojumiem, ko nodara mums laiks, un
netaisnībām, ko nodara mums cilvēki.
-- Šamfors

Labi nodzīvotas dzīves mērs ir darbi, nevis nodzīvotie
gadi.
-- Šeridans

Katra diena ir mazā dzīve: katra atmošanās un piecelšanās
- neliela dzimšana, katrs rīta spirgtums - nedaudz
jaunības, katra gulēt iešana un aizmigšana - mazumiņš
nāves.
-- Šopenhauers

Pēc jaunības uzskata dzīve ir bezgalīgi ilga nākotne, no
vecuma viedokļa - ļoti īsa pagātne.
-- Šopenhauers

Ir ilgi jānodzīvo - jānoveco, lai saprastu, cik īsa ir
dzīve.

 
  Rīki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Uzmanību!
Atvainojiet, piedodiet, bet pagaidām nedarbojas garumzīmes lapas komentāriem.. pašlaik pie šīs problēmas tiek strādāts...
 
mans skype ir bi4oxxx, ja ir vēlēšanās- vari atrakstīt.. un šī poga blakus rādīs tew kad es esmu online My status

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free